بدون دسته بندی
3

دیجیکالا، کافه بازار غول های بی سرو ته تکنولوژی ایران!!

بدون شک وقتی یک کسب و کار بزرگ می شود مشکلاتش هم بزرگمی شود اما بعضی اوقات این مشکلات به دلیل تمامیت خواهی وکسب سود بیشتر است و امکان حل مشکل به سادگی وجود دارد اما چون با اصل تمامیت خواهی و سود بیشتر در تضاد هست برخی از کسب …