Python

Howdoi

یک ابزار جالب پایتونی برای پیدا کردن کد های آماده

Python

یک دیباگر جالب در پایتون

معرفی یک کتاب خانه جالب و کاربردی در پایتون که با استفاده از آن می توان کار اشکال یابی را ساده تر کرد